2019. április 30., kedd


Hiszek egy Istenben.

Hiszek egy Istenben,Hiszek egy hazában,hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában,ez az én vallásom ,ez az én életem,ezért a keresztet a vállaimra veszem.Ezért magamat is reá feszíttetem,szeretném harsogni kétkedők fülében,szeretném égetni reszketők lelkében .nagybetűkkel írni véres magyar égre:Ez a hit a fegyver, hatalom ,és élet, ezzel porba zúzod minden ellenséged.Ezzel megválthatod minden szenvedésed.E jelszót,ha írod lobogód selymére,ezt ,ha belevésed kardod pengéjébe,halottak országát feltámasztod véle. Harcos,ki ezt hiszed,csatádat megnyerted.Munkás,ki ennek élsz, boldog jövőd veted.Asszony,ki tanítod,áldott lesz a neved.Férfi,ki ennek élsz,dicsőséget vettél,polgár,ki ezzel kélsz,új hazát szereztél.Magyar,e szent hittel mindent vissza nyertél.Mert a hit az erő ,mert aki hisz győzött,mert az minden halál,és kárhozat fölött az élet urával szövetséget kötött.Annak nincs többé rém,mitől megijedjen,annak vas a szíve minden vésszel szemben,minden pokol ellen,mert véle az Isten! Annak lába nyomán zöldül a temető,virágdíszbe borul az eltiport mező.Édes madárdaltól hangos lesz az erdő,napsugártól fényes lesz a háza tája,mézes a kenyere,boldogság tanyája.Minden nemzetségén az Isten áldása.Magyar!Te most árva, elhagyott,veszendő,minden nemzetek közt lenn a földön fekvő.Magyar,legyen hited,és lészen országod,minden nemzetek közt az első az áldott.Isten amit néked a címeredbe vágott.Szíved is dobogja,szavad is hirdesse,ajkad ezt rebegje,reggel,délben,este,véredé ,hogy váljon az ige az eszme.Hiszek egy Istenben,hiszek egy hazában.Hiszek egy isteni örök igazságban,Hiszek Magyarország feltámadásában.˙( Papp- Váryné) Sziklai Szeréna (1881-1923)
1921-be Hitvallás címmel,tizenöt szakaszos versé bővítette.
Egy kis történelem.


Nincsenek megjegyzések: